Cookies
Stránka se načítá, vyčkejte prosím ...
Přihláška na kroužek
Přihláška na tábor

STAŇTE SE LEKTOREM BERUKROUŽKY, VÍCE INFORMACÍ O POZICI NALEZNETE ZDE.

x
Mateřské školky

Dotace

Je obecně známo, že míra využití dotačních prostředků je nízká, protože podání žádosti vyžaduje spoustu práce a času. Naše služby Berukroužky jsme nově obohatili také o poradenství a služby v oblasti získávání, administraci a využívání evropských dotací, abychom Vám pomohli v rozvoji vašich pedagogů a především ke zlepšení kvality předškolního a školního vzdělávání dětí. Pro školy, kterým již byla žádost o dotaci schválena, máme připravenou nabídku aktivit přesně dle náležitostí a pravidel dotačních šablon.
 

CO JSOU TO ŠABLONY I OP JAK

Šablony I jsou dotační výzvy financované z Evropského fondu, konkrétně:

KOMU JSOU DOTACE URČENÉ 
Dotace z OP JAK jsou určené pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, PPP, jak nezřizované organizačními složkami státu, tak ty zřizované MŠMT, a které jsou zároveň zapsané ve školském rejstříku a ve školním roce, ve kterém podávají žádost o podporu, mají min. 1 dítě/žáka.
DO KDY MOHU PODÁVAT ŽÁDOST A REALIZOVAT PROJEKTY Z DOTACE 
Žádost o dotaci je možné podat do 28. 4. 2023 do 14:00
Projekty financované z dotační podpory pak může subjekt realizovat až do 31. 12. 2025 (v případě PPP do 31.12. 2024).
JAKÁ JE MOŽNÁ VÝŠE DOTACE
Výše dotace pro MŠ i ZŠ, o kterou lze požádat, je stanovena minimální hranicí 100.000 Kč a maximální 300.000 Kč na subjekt + 3 000 Kč na dítě/žáka a případně + 2 500 Kč na účastníka ŠD/ŠK. Znamená to například, že  mateřská školka čítající 20 dětí může žádat o finanční podporu až do 360.000 Kč. Projekty financované z dotační podpory pak může subjekt realizovat až do 31. 12. 2025.
VÝHODY DOTAČNÍ VÝZVY ŠABLONY I OP JAK
 • Projekt žadatel skládá z předem definovaných šablon  (šablona=aktivita)
 • Není sestavován rozpočet
 • Není vyžadován samostatný projektový účet
 • Není předkládáno a kontrolováno účetnictví
 • Finanční prostředky lze využívat napříč šablonami
 • Způsob využití finančních prostředků a rozložení nákladů pro realizaci aktivit je čistě v kompetenci ředitele školy
 • Žádost o podporu i zprávy o realizaci se předkládají ve zjednodušené formě
 • Finanční prostředky jsou poskytováni ex-ante, neboli platbou předem
 • Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %
JAKÉ AKTIVITY JSOU DOTACÍ PODPOROVÁNY
 • Šablony na personální podporu: školní asistent, sociální pedagog, chůva pro MŠ, dvojjazyčný asitent MŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ
 • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
 • Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

 

Úplný výčet a přehled jednotlivých šablon lze nastudovat zde.
Pro více informací
nás prosím kdykoliv kontaktujte!
+420 775 600 308
Proč právě my?
Berukroužky jsou tu pro děti, rodiče, školy a školky. Již 10 let pořádáme skvělé kroužky, příměstské tábory, narozeninové oslavy a workshopy. Pomáháme školkám a školám s jejich provozem a aktivitami. A především plníme náš hlavní cíl - přinášíme úsměv dětem.
Zavolejte nebo napište...
+420 775 600 308
Dostávejte náš newsletter a buďte v obraze!
REGISTROVAT
E-mail byl uložen.
Nebo nám zanechte zprávu
ODESLAT