Stránka se načítá, vyčkejte prosím ...
Přihláška na online kroužek
Přihláška na tábor
Základní školy

Dotace

Je obecně známo, že míra využití dotačních prostředků je nízká, protože podání žádosti vyžaduje spoustu práce a času. Naše služby Crocogarden/Berukroužky jsme nově obohatili také o poradenství a služby v oblasti získávání, administraci a využívání evropských dotací, abychom Vám pomohli v rozvoji vašich pedagogů a především ke zlepšení kvality předškolního a školního vzdělávání dětí. Pro ZŠ, kterým již byla žádost o dotaci schválena, máme připravenou nabídku aktivit přesně dle náležitostí a pravidel dotačních šablon, například Projektové dny.
 

Co jsou to Šablony III

Šablony II jsou dotační výzvy financované z Evropského sociálnu fondu, konkrétně:

Komu jsou dotace určené
Dotace z Šablony III jsou určené pro MŠ, ZŠ jak nezřizované organizačními složkami státu, tak ty zřizované MŠMT, a které jsou zároveň zapsané ve školském rejstříku a ve školním roce, ve kterém podávají žádost o podporu, mají min. 1 dítě/žáka.
Do kdy mohu podávat žádost a realizovat projekty z dotace
Žádost o dotaci je možné podat do 29. 6. 2021 do 14:00
Projekty financované z dotační podpory pak může subjekt realizovat až do 30. 6. 2023.
Jaká je možná výše dotace
Výše dotace pro MŠ i ZŠ, o kterou lze požádat, je stanovena minimální hranicí 100.000 Kč a maximální 200.000 Kč na subjekt + 1 500 Kč na dítě/žáka. Znamená to například, že  mateřská školka čítající 20 dětí může žádat o finanční podporu až do 230.000 Kč. Projekty financované z dotační podpory pak může subjekt realizovat až do 30. 6. 2023.
Výhody dotační výzvy Šablony III
 • Projekt žadatel skládá z předem definovaných šablon  (šablona=aktivita)
 • Není sestavován rozpočet
 • Není vyžadován samostatný projektový účet
 • Není předkládáno a kontrolováno účetnictví
 • Finanční prostředky lze využívat napříč šablonami
 • Způsob využití finančních prostředků a rozložení nákladů pro realizaci aktivit je čistě v kompetenci ředitele školy
 • Žádost o podporu i zprávy o realizaci se předkládají ve zjednodušené formě
 • Finanční prostředky jsou poskytováni ex-ante, neboli platbou předem
 • Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %
Jaké aktivity jsou dotací podporovány
 • Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Projektová výuka
 • Zájmové kluby

 

Úplný výčet a přehled jednotlivých šablon lze nastudovat zde.
Pro více informací
nás prosím kdykoliv kontaktujte!
+420 775 600 308
Proč právě my?
Berukroužky jsou tu pro děti, rodiče, školy a školky. Již 9 let pořádáme skvělé kroužky, příměstské tábory, narozeninové oslavy a workshopy. Pomáháme školkám a školám s jejich provozem a aktivitami. A především plníme náš hlavní cíl - přinášíme úsměv dětem.
Zavolejte nebo napište...
+420 775 600 308
Dostávejte náš newsletter a buďte v obraze!
REGISTROVAT
E-mail byl uložen.
Nebo nám zanechte zprávu
ODESLAT